In dit document worden de gebruiksvoorwaarden van de Blackmagic Moviechannel beschreven. De laatste wijziging van dit document is gebeurd op 9 sep 2004. Gebruikers die om welke reden dan ook misbruik maken van de services van de Blackmagic Moviechannel zullen geen toegang meer krijgen tot de services. Wie gebruik maakt van de diensten of producten van BlackMagic Moviechannel verklaart hiermee automatisch ook akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden die op deze pagina beschreven worden. Iedereen wie op de Blackmagic Moviechannel pagina's komt accepteert deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, gelieve de website dan zo snel mogelijk te verlaten.
1. Beschrijving van Blackmagic Moviechannel
BlackMagic Moviechannel is een adultsite bestaande uit een gratis gedeelte en een betalend gedeelte. Het betalend gedeelte wordt beschermd door meerdere online betaalsystemen.
A: Premium SMS betaalsysteem
De kosten voor het gebruik van de diensten worden betaald door het verzenden en ontvangen van SMS-berichten, die later worden gefactureerd door uw operator, of direct worden afgetrokken van het beltegoed van uw pre-paid kaart. Een account is actief vanaf de moment dat u het paswoord (dat u van SMSaxxess ontvangt via SMS) ingeeft op de site, tot op het moment dat u zelf beslist om uw account te stoppen, door een SMS te sturen naar ons systeem met het juiste keyword. U kiest dus zelf hoelang uw account actief blijft (dit kan gaan van enkele minuten tot enkele maanden). Het SMS-systeem werkt als volgt :
  1. Om toegang te krijgen tot de contentpages hebt u een toegangscode nodig. U kan een toegangscode aanvragen door een SMS te sturen : Voor België : Stuur een SMS met boodschap MAGIC naar het nummer 7775 (2 € per SMS). Voor Nederland : Stuur een SMS met boodschap XX MAGIC naar het nummer 2500 (let op de spatie in het bericht tussen "XX" en "MAGIC". Prijs van een standaard SMS). Enkele ogenblikken later ontvangt u een SMS van ons systeem met hierin uw toegangscode. De toegangscode kost 4 € voor de Belgische consument en 3 € voor de Nederlandse consument.
  2. U kan nu uw toegangscode ingeven op de site wanneer u op "ga verder" klikt. Wanneer u dit doet, en u klikt op "start de film", dan kan u het door u bestelde product bekijken. De toegangcode is exclusief verbonden aan de door u bestelde filmclip en kan slechts eenmaal gebruikt worden. Niet gebruikte codes vervallen automatisch 3 maanden na de de aanvraagdatum.
  3. Voor België : Elke verzonden SMS naar ons systeem en elke ontvangen SMS van ons systeem zal u aangerekend worden aan 2 € per SMS op uw volgende GSM-factuur, of via uw prepaid kaart. Het aanvragen (1 SMS) en ontvangen (1 SMS) van de toegangscode kost de gebruiker dan 4 € (2 x 2 €). Voor Nederland : Elke verzonden SMS naar ons systeem wordt aangerekend aan het normale SMS-tarief van uw operator. Elke ontvangen SMS van ons systeem zal u aangerekend worden aan 1,5 € per SMS op uw volgende GSM-factuur, of via uw prepaid kaart. Het aanvragen (1 operator SMS) en ontvangen (2 Premium SMS) van de toegangscode kost de gebruiker dan 3 € (2 x 1,5 €) + de operatorskosten van de aanvraag (operator-tarief).
B: Voorwaarden verbonden aan de Premium SMS Service
 • Het is verboden om deze service te gebruiken wanneer u jonger dan 18 jaar bent. Dit is een premium adult service en alleen toegankelijk voor personen ouder dan 18 jaar, dit vanwege de inhoud van de content.
 • Wanneer de gebruiker zich inschrijft voor de BlackMagic Moviechannel, geeft hij hiermee aan dat hij de eigenaar is van de mobiele telefoon of dat hij toestemming tot gebruik heeft gekregen van de eigenaar van het toestel.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze service te correct te gebruiken. De gebruikers is verantwoordelijkheid voor de verzonden en ontvangen berichten en de kosten die hiermee gemoeid zijn. BlackMagic Moviechannel zal de gebruiker nooit terugbetalen omwille van het feit dat de gebruiker zichzelf inschrijft voor de service, en dus ook verantwoordelijk is voor zijn toegangscode de tijd dat deze actief is.
 • Deze site is ontworpen voor Internet Explorer 5.5 en hoger. We zijn niet verantwoordelijk als deze site niet werkt via andere browsers.
 • Wanneer BlackMagic Moviechannel om één of andere reden offline is zal de gebruiker niet terugbetaald worden voor de tijd dat de site niet actief was.
 • We zijn niet verantwoordelijk voor schrijffouten of het gebruik van verkeerde keywords in uw berichten, wat tot gevolg kan hebben dat u zich in andere services inschrijft of dat de stopzetting van uw account niet correct is verlopen. De enige geldige keywords voor BlackMagic Moviechannel zijn MAGIC voor België, en XX MAGIC voor Nederland (let op de spaties tussen "XX" en "MAGIC").
 • We zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van berichten die verstuurd worden naar een verkeerd nummer. Wij ontvangen enkel berichten die verstuurd worden naar nummer 7775 voor Belgie, en naar nummer 2500 voor Nederland. Let er op dat voor Nederland de berichten steeds met "XX" gevolgd door een spatie moeten beginnen.

  Wij stellen ons niet verantwoordelijk voor SMSen die niet bij ons zijn aangekomen, of SMSen die u niet bereikt hebben.

 • C: Pay-per-minute Premium betaalsysteem
  De kosten voor het gebruik van de diensten worden betaald door een verbinding tot stand te brengen met betaalnummers (0903-nummers voor België en 0906-nummers voor Nederland). Deze kosten worden later gefactureerd door de telefoonoperator.

  Het inbelsysteem werkt als volgt:

  1. Voor België: U belt naar nummer 0903/69.60.9 en na de biep geeft u handmatig de code in die u terugvindt op de aanlogpagina van de BlackMagic Moviechannel. Wanneer u de correcte code hebt ingegeven, hebt u toegang tot de volledige site zo lang u de verbinding niet verbreekt. De kosten bedragen 1,12 € per minuut.

  2. Voor Nederland: U belt naar nummer 0906/200.16.15 en na de biep geeft u handmatig de code in die u terugvindt op de aanlogpagina van de BlackMagic Moviechannel. Wanneer u de correcte code hebt ingegeven, hebt u toegang tot de volledige site zo lang u de verbinding niet verbreekt. De kosten bedragen 0,80 € per minuut.

  D: Voorwaarden verbonden aan het Pay-per-Minute Premium betaalsysteem
 • Het is verboden om deze service te gebruiken wanneer u jonger dan 18 jaar bent. Dit is een premium adult service en alleen toegankelijk voor personen ouder dan 18 jaar, dit vanwege de inhoud van de content.
 • Wanneer de gebruiker zich inschrijft voor de BlackMagic Moviechannel, geeft hij hiermee aan dat hij eigenaar is van het (mobiele) telefoontoestel of dat hij toestemming tot gebruik heeft gekregen van de eigenaar van het toestel.
 • Het is de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker om het Premium betaalsysteem op de gewenste momenten te starten en te stoppen. De gebruiker is verantwoordelijk voor de gemaakte inbelsessies en de hieraan gekoppelde kosten.
 • Deze site is ontworpen voor internet explorer 5.5 en hoger. Wij zijn niet verantwoordelijk als deze site niet werkt via andere browsers.
 • E: Pay-per-call Premium betaalsysteem
  De kosten voor het gebruik van de diensten worden betaald door eenmalig een verbinding tot stand te brengen met een betaalnummer (enkel mogelijk in België). Deze kosten worden later gefactureerd door de telefoonoperator. Het inbelsysteem werkt als volgt:

  Voor België: U belt naar nummer 0909/77.902 en na de biep geeft u handmatig de code in die u terugvindt op de aanlogpagina van de BlackMagic Moviechannel. Wanneer u de correcte code hebt ingegeven, zal een stem uw betaling confirmeren. Na de betaling geconfirmeerd is, kan u het bestelde product downloaden op uw harde schijf. Het is belangrijk dat u de verbinding niet verbreekt voor de confirmatie gegeven is. De kosten van het gesprek bedragen eenmalig 24,68 € ongeacht de duur van het gesprek.

  D: Voorwaarden verbonden aan het Pay-per-call Premium betaalsysteem
 • Het is verboden om deze service te gebruiken wanneer u jonger dan 18 jaar bent. Dit is een premium adult service en alleen toegankelijk voor personen ouder dan 18 jaar, dit vanwege de inhoud van de content.
 • Wanneer de gebruiker zich inschrijft voor de BlackMagic Moviechannel, geeft hij hiermee aan dat hij eigenaar is van het (mobiele) telefoontoestel of dat hij toestemming tot gebruik heeft gekregen van de eigenaar van het toestel.
 • De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de aankoop van het product via de Pay-per-call Premium betaalsysteem. Hij is verantwoordelijk voor het tot stand brengen van de verbinding met het betaalnummer en voor de kosten die hier een gevolg van zijn.
 • Deze site is ontworpen voor internet explorer 5.5 en hoger. Wij zijn niet verantwoordelijk als deze site niet werkt via andere browsers.
 • F: Kredietkaart en online banking betaalsysteem
  De kosten voor het gebruik van de diensten worden betaald door middel van een monetaire transactie aangaande een kredietkaartverrichting of een bankverrichting. De kosten worden later gefactureerd door uw kredietkaartinstelling of direct verwerkt door uw bankinstelling.

  Het systeem werkt als volgt:

  Om een betaling te verrichten via een kredietkaart of via online banking, dient u eerst een account aan te maken ten einde uw en onze veiligheid te garanderen. U vult uw emailadres en een zelf gekozen paswoord in, in de daarvoor voorziene velden.
  Vervolgens wordt u doorgestuurd naar het beveiligde gedeelte van BlackMagic Moviechannel. Hier kan u specifiëren welke transactie u wil uitvoeren om de bestelde producten te betalen. U kan bij iedere betaalmethodes de instructies stapsgewijs volgen. De kosten voor het downloaden van een product uit het BlackMagic Moviechannel gamma bedragen 25 €.

  G: Voorwaarden verbonden aan het Kredietkaart en online banking systeem
 • Het is verboden om deze service te gebruiken wanneer u jonger dan 18 jaar bent. Dit is een premium adult service en alleen toegankelijk voor personen ouder dan 18 jaar, dit vanwege de inhoud van de content.
 • Wanneer de gebruiker betaalt met een kredietkaart, geeft hij hier mee aan titularis te zijn van de desbetreffende kaart. Het is ten strengste verboden om transacties uit te voeren wanneer dit niet het geval is. Alle misbruiken worden doorgegeven aan de autoriteiten en zullen gerechtelijk vervolgd worden.
 • De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het aankoopproces via het kredietkaart en online banking systeem. De gebruiker is verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de gegeven instructies betreffende het gekozen betaalproces. BlackMagic Moviechannel is niet verantwoordelijk voor kosten voor de gebruiker die veroorzaakt zijn door het foutief opvolgen van de instructies of foutief uitvoeren van de betalingen.
 • Deze site is ontworpen voor internet explorer 5.5 en hoger. Wij zijn niet verantwoordelijk als deze site niet werkt via andere browsers.
 • 4. BlackMagic Moviechannel advertising
  Wanneer u gebruik maakt van één van de services van BlackMagic Moviechannel, gaat u akkoord om via email of SMS gratis reclame te ontvangen van onze diensten.
  5. Geen doorverkoop van services
  U gaat akkoord met het verbod om eender welk deel van onze service te reproduceren, dupliceren, copiëren, verkopen of door te verkopen. U kan ons wel contacteren om partner van ons te worden.
  6. Aanpassingen aan onze service
  BlackMagic Moviechannel heeft het recht om ten allen tijden veranderingen te mogen aanbrengen aan de service, tijdelijke of permanente stopzetting van de service. Alle actieve leden worden verwittigd wanneer er ingrijpende wijzigingen plaats vinden.
  7. Links
  BlackMagic Moviechannel of derden kunnen links aanbieden naar andere websites. Omdat BlackMagic Moviechannel geen controle heeft over deze sites is deze laatste dus ook niet verantwoordelijk voor de bereikbaarheid en de inhoud van deze websites.
  8. Mededelingen
  Mededelingen aan u mogen via email of SMS. Mededelingen kunnen ook bekend gemaakt worden door deze op de BlackMagic Moviechannel te publiceren.
  9. Overtredingen
  Voor geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Indien u zich niet houdt aan onze voorwaarden kunnen wij direct uw account stoppzetten en de toegang verbieden tot onze site. Indien nodig zullen we verdere stappen ondernemen om de door u aangebrachte schade te laten vergoeden. Gelieve elke overtreding van deze overeenkomst te melden via onze contactpagina.
  10. Contact
  Indien u vragen of opmerkingen heeft kan u ons op elk moment bereiken via onze contactpagina, of via het email adres : team@verna.be.
  Gekomen via referer